Đào tạo tiếng Anh

LỘ TRÌNH HÀN ỨNG DỤNG 1.05
         

LỘ TRÌNH HÀN ỨNG DỤNG 1.05

 •   Ngày khai giảng: 21/09/2020

    Thời lượng: 3,5 tháng

    Thời khóa biểu: 2-4-6 - 10:00 - 12:00

    Wifi:

    Máy lạnh:

    Giáo viên: Việt Nam

Học phí: 6.550.000đ
LỘ TRÌNH HÀN GIAO TIẾP 1.07
         

LỘ TRÌNH HÀN GIAO TIẾP 1.07

 •   Ngày khai giảng: 19/09/2020

    Thời lượng: 3,5 tháng

    Thời khóa biểu: 2-4-6 - 10:00 - 12:00

    Wifi:

    Máy lạnh:

    Giáo viên: Việt Nam

Học phí: 3.150.000đ
Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng buổi sáng
         

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng buổi sáng

 •   Ngày khai giảng: 28/09/2020

    Thời lượng: 3,5 tháng

    Thời khóa biểu: 2-4-6 - 10:00 - 12:00

    Wifi:

    Máy lạnh:

    Giáo viên: Việt Nam

Học phí: 1.290.000đ
Chứng Chỉ N3 HKI
         

Chứng Chỉ N3 HKI

 •   Ngày khai giảng: 23/09/2020

    Thời lượng: 3,5 tháng

    Thời khóa biểu: 2-4-6 - 10:00 - 12:00

    Wifi:

    Máy lạnh:

    Giáo viên: Việt Nam

Học phí: 4.900.000đ
Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc
         

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc

 •   Ngày khai giảng: 26/09/2020

    Thời lượng: 3,5 tháng

    Thời khóa biểu: 2-4-6 - 10:00 - 12:00

    Wifi:

    Máy lạnh:

    Giáo viên: Việt Nam

Học phí: 5.500.000đ
Tiếng Anh Từ Con Số 0
         

Tiếng Anh Từ Con Số 0

 •   Ngày khai giảng: 25/09/2020

    Thời lượng: 3,5 tháng

    Thời khóa biểu: 2-4-6 - 10:00 - 12:00

    Wifi:

    Máy lạnh:

    Giáo viên: Việt Nam

Học phí: 1.250.000đ